acdırmaq

icb. Acmasına səbəb olmaq, aclıq hissi oyatmaq. Yol adamı acdırır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • açdırmaq — icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acdırma — «Acdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaylımlatmaq — 1. icb. Yaylım atəşi açdırmaq, eyni zamanda hamıya birdən atəş açdırmaq, silahların hamısı ilə birdən atəş açdırmaq. 2. icb. Mal qaranı gecə otlatmaq (otlamağa çıxartdırmaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • osmaxlatmax — (Gəncə, Şərur, Göyçay, Qazax, Şəmkir) aldadıb söz almaq, sirr açdırmaq. – Osmaxlatdım, nə olmuşduysa hamısını söylədi (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deşdirmək — icb. Deşik açdırmaq. Taxtanı deşdirmək. Dəmiri deşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəldirmək — icb. Deşdirmək, deşik açdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kitab — is. <ər.> 1. Üzərində hər hansı bir mətn olan vərəqlərin bir araya gətirilərək tikilib cildlənmiş nəşriyyat növü. // Əlyazması şəklində olan bu cür əsər. Qalın kitab. Böyük kitab. – Nə qədər ki, qamusları vərəqlədim, nə qədər ki camaat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oydurmaq — icb. 1. Oyuq açdırmaq, qazdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazdırmaq — icb. 1. Qazma işi gördürmək. Quyu qazdırmaq. Arx qazdırmaq. 2. Polad qələm və s. ilə taxta, metal, daş və s. üzərində naxış, oyuq açdırmaq, həkk etdirmək. Üzüyün üzərində öz adını qazdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.